Protecció de dades

1. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable: CLECE VITAM, S.A.
Finalitat principal: Gestió dels Usuaris i atenció de les seves sol·licituds.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Es cediran dades a tercers per obligació legal o amb previ consentiment.
Drets: Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així com altres drets, com s’explica en la Política de Protecció de dades – Informació Addicional.
Informació addicional: Consulti Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web (Informació Addicional).

 

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (INFORMACIÓ ADDICIONAL)

Versió actualitzada al RGPD. 01/09/2022

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Identitat: CLECE VITAM, S.A.

CIF: A-87045456

Dir. Postal: Avinguda de Manoteras 46, bis (28050-Madrid)

Contacte Delegat de Protecció de dades (DPD): rgpd-clecevitam@clecevitam.com

 

FINALITAT
Les dades recollides a través del lloc web són incorporades en fitxers titularitat de l’empresa, per a les següents finalitats:

 • Gestionar la petició realitzada a través del lloc web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès on-line, o bé a través d’una petició per correu electrònic.
 • Gestió de llista d’espera.
 • Enviament de newsletters i alertes a través de qualsevol canal, incloent-hi mitjans electrònics (com ara correu electrònic, notificacions web, SMS) i per via postal sobre notícies, articles, activitats, esdeveniments, concursos, que poden contenir informació comercial sobre productes, serveis, ofertes i promocions relacionats amb les activitats desenvolupades per l’empresa.
 • En el cas de manifestar la seva negativa a futurs enviaments comercials les seves dades (nom, cognom i correu electrònic) seran inclosos en el fitxer d’exclusió a fi d’evitar enviar informació no desitjada.
 • La gestió de reclutament i selecció de personal per a ser situats en llocs determinats i manteniment de borsa de treball.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia per reportar de bona fe.
 • Tractament de dades d’usuaris de xarxes socials a través dels perfils corporatius.
 • Cookies pròpies i de tercers basades en preferències.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en els formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

 

 

LEGITIMACIÓ

 • Interès legítim per al tractament de les seves dades basat en la resposta a la seva petició o sol·licitud d’informació o oferta.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials, comunicació dades a empreses filials, publicació de dades associades a difusió d’activitats (esdeveniments, concursos).
 • Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (canal ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit en l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Els terminis de conservació de les seves dades es determinen d’acord amb el compliment amb la legislació vigent, reglament i exigències normatives aplicables o, en qualsevol cas:

 • Usuaris que remeten sol·licituds i/o consultes: el temps necessari per a atendre-les.
 • Comunicacions publicitàries, promocionals: En sol·licitar la baixa l’usuari, excepte les dades tractades en el Registre d’Exclusió d’activitats comercials.
 • El període de conservació de les dades professionals del seu currículum, que puguin enviar a través dels mitjans habilitats per al seu enviament en el lloc web serà de 5 anys, transcorreguts aquests es procediran a la seva destrucció.

Finalitzat el període establert o en el supòsit que sigui descartat en el procés de selecció actual, les seves dades es mantindran emmagatzemades per a futures convocatòries sempre que comptem amb el seu consentiment, i en aquest cas és responsable de mantenir i enviar les seves dades actualitzades.

 • Canal Ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per a l’esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per a investigar els fets durant el temps necessari fins a la seva conclusió. Una vegada finalitzada la recerca de la comunicació i adoptades, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per a donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada podrà conservar-se la informació de forma anonimitzada en l’esmentat sistema.

 

 

DESTINATARIS

 • Les dades podran ser cedides en aquells casos en què així s’exigeixi legalment a les entitats públiques amb competència en la matèria.
 • Les dades professionals del seu currículum podran ser comunicades a les empreses filials amb l’única finalitat d’ocupació sempre que comptem amb el seu consentiment.
 • La gestió del lloc web comporta la contractació de prestadors de serveis que podran accedir a les seves dades per a poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. L’accés es durà a terme amb totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar i protegir la seva informació tal com s’ha regulat a través de contracte. Aquesta prestació no constituirà en cap moment una cessió de dades.

 

EXERCICI DE DRETS

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals.

Té dret a sol·licitar:

 • L’accés a les seves dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les que van ser recollides.
 • La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat de les seves dades.
 • Té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679, podran exercir-se directament o per mitjà de representant legal o voluntari.

Pot sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’e-mail de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant/lliurant la seva sol·licitud a l’adreça a dalt indicada.

Per a obtenir informació sobre els seus drets pot visitar:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En el cas de no haver obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

 

NIVELLS DE SEGURETAT

L’empresa ha implanta les mesures i mitjans tècnics que estan al seu abast per a evitar el mal ús, alteració, pèrdua, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocol segur de transferència d’hipertext) apareix en l’adreça URL d’aquesta web perquè està protegida per un certificat SSL garantint l’enviament segur de les dades recollides en els formularis, subscripcions…. Els detalls del certificat, per exemple l’entitat emissora i el nom corporatiu del propietari del lloc web, es poden veure fent clic en el símbol de cadenat de la barra del navegador.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Els proveïdors que presten els seus serveis (allotjament, plataformes, programari) podran accedir a les seves dades per a poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma els seus servidors han d’estar situats en l’Espai Econòmic Europeu i si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan situats en països amb un nivell de protecció adequat o ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD.

 

XARXES SOCIALS

La nostra empresa té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. El possible tractament de dades d’usuaris de xarxes socials que el responsable dugui a terme serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.
L’empresa recorda que ha de conèixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estigui registrat per evitar compartir informació no desitjada.
Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

 

COOKIES
En el nostre Lloc web utilitzem una tecnologia denominada «cookies». Per a més informació detallada consulta la Política de Cookies.

En visualitzar/accedir a través del lloc web a contingut de tercers, com Youtube, Vimeo, RRSS, pot estar acceptant cookies d’aquests llocs web que no estan dins del nostre control.