Informació addicional

RESPONSABLE

Identitat: CLECEVITAM S.A. – CIF: A87045456 – Avda. Manoteras, 46, Madrid
Contacte: 917459100
Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd-clecevitam@clecevitam.com

FINALITAT

Tractem la informació que ens faciliteu amb les finalitats de:
Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració
Gestió i manteniment dels procediments judicials
Trameses d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent
Trameses d’informació comercial de productes i serveis (previ consentiment)
Canal Ètic: S’atendran les comunicacions rebudes a l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de represàlia alguna per reportar de bona fe.
Gestió d’exclusions comercials. Base amb el mínim de dades per evitar la tramesa de comunicacions comercials a les persones que no hagin donat el seu consentiment o que l’hagin revocat.
Gestió per a la programació d’activitats artístiques, si escau.

LEGITIMACIÓ

Execució d’un contracte
Interès legítim
Consentiment previ

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi comerç
A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació: 5 anys
Termini conservació justificat: 10 anys atenent requeriments d’autoritats competents en la matèria
Canal ètic: Es conservessin en el sistema únicament durant el temps imprescindible per a l’esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema.

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar legítimament a:

Organització Dades
Administracions públiques amb competència en la matèria Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Agència Tributària Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals Nom/cognoms, dades econòmiques

EXERCICI DE DRETS

Si hi esteu interessats, teniu dret a obtenir confirmació per saber si l’empresa està tractant les vostres dades personals. Teniu dret a sol·licitar:

L’accés a les vostres dades personals.
La rectificació de les dades inexactes.
La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals han estat recollides.
La limitació del tractament de les vostres dades, cas en que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
L’oposició al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es podran exercir directament o mitjançant representant legal o voluntari.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, abans esmentada.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html